Liika kysyntä

Julkisissa palveluissa tuntuu olevan varsin yleisenä tilanteena sellainen kuin ”liika kysyntä”, konkreettisesti esimerkiksi päivähoidossa, missä kaikille lapsille on vaikeaa löytää hoitopaikkaa ainakaan niin, että se sopisi vanhempien päivärutiineihin mitenkään. Liika kysyntä aiheuttaa sitten kaikenlaisia ongelmia laadun heikkenemisestä työntekijöiden työmotivaation huononemiseen.

Yksittäinen toimija yksityisellä sektorilla pääsee tietty siinä mielessä helpommalla, että se pystyy päättämään, kuinka paljon kysyntää se kattaa, ja jos kysyntää on tätä enemmän, se voi suosiolla jättää sen palvelematta. Muulle kysynnälle kuitenkin luultavasti löytyy tarjontaa muualta, joten kysyntä ei jää kokonaan ilman palvelua/tuotetta.

Tämä on yksi syy sille, miksi mielestäni on varsin perusteltua tuottaa julkisia palveluita myös yksityisellä sektorilla: kun tarjonta ei ole kokonaan julkisen palveluntuottajan harteilla, voivat asiakkaat/kuntalaiset hakea palvelua myös muualta samalla, kun kunta maksaa siitä julkisesti tuetun osan.